HÜRRİYET İLAN YAYIN ESASLARI

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hürriyet Gazetesi reklam tarifelerinde Ana Gazete içinde Turizm ve Eğitim sektörleri, Sosyal ve seri ilanlar ile bunların dışında bölge baskıları ve Ekleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa,Trabzon), Insert, yan yayınlar ve Hürriyet İK için özel tarife ve indirim koşullan oluşturulmuştur.

İndirim koşullan sadece geçerli oldukları sayfa / baskı / gazete / dergi tarifeleri için birbirinden bağımsız olarak kullanılır. Normal reklam kullanım alanları dışında kalan özel proje, ek vb. teklifli çalışmaların tamamı özel proje olarak değerlendirilir ve özel olarak fiyatlandınlır. Bu tür proje çalışmaları 3. Grup indirimlerden yararlanırlar. Özel indirim oranları, sırayla ve bir önceki indirimin kalanı üzerinden düşülerek hesaplanır. Kesinlikle üst üste toplanamaz. Bütçe aralıkları gerçekleştirilmesi gereken minimum net harcama tutarını ifade eder. Net harcama tutarı. Dönemsel anlaşmaların bütçe indirimlerinde harcama dönemi birbirini takip eden aylar için geçerlidir. Üzerinde anlaşma yapılan koşullar sadece reklamveren firmalar için geçerlidir. Dönmesel / Yıllık anlaşmalarda; anlaşma dönemi sonunda, diğer anlaşma koşullarıda dikkate alınarak,A) Anlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde, gerçekleştirilen koşullar değerlendirilerek hakedilen indirim oranı hesaplanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.
B) Anlaşma koşullar üzerinde bütçe kullanılması halinde hakedilen yeni indirim oranı hesaplanır ve aradaki fark ücretsiz reklam alanı olarak ya da dörde bölünerek her bir yayının ödeme tarihinde Hürriyet’e iade faturası kesilerek hesap mutabakatı sağlanır.

Belirlenen dönem tamamlanmadan reklamveren tarafından st-cm kullanım oranının artırılması durumunda hakedilen ekstra indirim oranı birim fiyata yansıtılır.

Vakıf, dernek ve benzen kar amacı gütmeyen organizasyonların ticari amaç taşımayan reklamları için, tarife üzerinden net % 50 indirim uygulanır.

Özel nedenler dışında sayfaların değişmesi halinde, reklam yayınlandığı sayfa fiyatından indirimleri düşülerek fatura edilir.

Haber reklamlar çalışmaları tarife fiyatı özerine %25 ilave edilerek fiyatlandırılır, diğer indirimler bu tutar üzerinden düşülerek hesaplanır.

Özel boyutlu reklamların yayınlandığı sayfa veya sayfaların mizanpaja etkisine göre özel fiyatlandırma yapılır ve yayın garantisi verilmez.

1. sayfada yayımlanacak reklâmlar, yazıişleri onayı ile yayımlanır ve 3. Grup İndirimlerden yararlanırlar.

Ekonomik boyutlu reklamlar, indirim koşullarından sadece 3, grup indirimlerden yararlanırlar.

Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu’na tabi ilanlarda indirimler düşüldükten sonra, %14 Basın ilan Kurumu payı verilir. Kalan net rakam üzerinden %10 Ajans Hizmet Payıdır.

Reklam rezervasyon iptalinin yayın tarihinden 2 gün önce yapılması halinde reklam bedelinin %50’si, 1 gün öncesinde ise %85’i reklamverene fatura edilir.

Yayınlanan reklamlarınbedeli yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde ödenir. Vadesinden önce yapılan ödemelere aylık %1.5+KDV oranında ekren ödeme indirimi, vadesinden sonra yapılan ödemelere ise son ödeme gününü izleyen günden itibaren aylık %3+KDV vade farkı uygulanır. Ödeme günü ve vade farkı oranı faturada belirtilir. Bu ranlara ilişkin değişiklikler ilanen duyurulur.

TELEFON:

YAYIN TARİHİ:

BİTİŞ TARİHİ:

Belirtilmemiş

İlan Tarihi HÜRRİYET EK YAYINLAR.